Emelt Díjas Telefonszámok

“Dietetikai tanácsadóként az üzlet egy teljesen új dimenziója számomra, hogy szinte bárhol, bármikor pénzt tudok keresni. És a hívás végén már el is számoltunk.” 
/R. Andrea – dietetikus/

ALAPVETŐ HIRDETÉSI SZABÁLYOK

Az alábbi rendelkezések mindazon promóciós és reklámtevékenységi formákra vonatkoznak, amelyek közvetlen vagy közvetett célja, hogy emelt díjas szolgáltatások igénybevételére buzdítsanak. A hirdetéseknek meg kell felelniük a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt reklámelőírásoknak. A hirdetésekben minden esetben kötelező a szolgáltatás telefonszámának, díjának és a Tartalomszolgáltató adatainak megjelentetése az alábbiak szerint:

1.
A Tartalomszolgáltatók a szolgáltatás meghirdetésekor jól látható módon minden esetben kötelesek megjelentetni a Tartalomszolgáltató vagy alvállalkozója nevét és magyarországi, munkaidőben elérhető ügyfélkapcsolati (nem emelt díjas) telefonszámát vagy magyarországi teljes címét (nem postafiók), ahol munkaidőben ügyfélszolgálatot tart. Kivétel ez alól az elektronikus médiumokban (az internetet nem ideértve), történő megjelenés, ahol – a Médiatörvény korlátozásait figyelembe véve – amennyiben a szolgáltatás műsorhoz kapcsolódik, nem szükséges a Tartalomszolgáltató nevének, címének és telefonszámának megjelenítése.

2.
Az emelt díjas körzetszámot minden hirdetésen a telefonszám többi részétől elkülönítve, jól láthatóan és kiemelve kell közölni annak érdekében, hogy egyértelműen szembetűnjön, hogy emelt díjas szolgáltatásról van szó.

3.
Ha a szolgáltatást nem mindegyik Operátor ügyfelei vehetik igénybe, abban az esetben fel kell tüntetni, hogy mely Operátorokon keresztül érhető el.

4.
A Tartalomszolgáltatók kötelesek a szolgáltatások díját minden hirdetésben és reklámban világosan és egyértelműen, jól láthatóan megjelentetni. A szolgáltatások bruttó díját arab számokkal kell megadni. Minden olyan esetben, ahol az ügyfél a szolgáltatást nem esetileg veszi igénybe, hanem meghatározott vagy határozatlan időre előfizet és bármilyen módon folyamatos díjfizetési kötelezettség terheli, a Tartalomszolgáltatók az előfizetés tényét, és az előfizetési időszakra eső díjat kötelesek eltüntetni. Televíziós hirdetésekben a jól látható tényközlésen túl a hirdetésben az előfizetés ténye és a hosszabb távú díjfizetés az elhangzó információk szerves részét képezi.

5.
A szolgáltatással, különösen annak díjazásával kapcsolatos szöveges információt jól láthatóan, könnyen olvasható formában, vízszintes szövegiránnyal kell megjeleníteni. Ezen felül az előfizetéses jellegű szolgáltatás esetén az előfizetés tényét, az előfizetési időszakot, illetve ezen időszakra eső díjat vagy határozatlan időre szóló megrendelés esetén egy hónapra eső díj összegét vizuálisan oly módon kell feltüntetni, hogy az előfizető számára egyszerűen áttekinthetők legyenek a szolgáltatás főbb feltételei. Az áttekinthető megjelenésen felül a Tartalomszolgáltató köteles feltüntetni olyan elérhetőségét, melyen az előfizető pontosan tájékozódhat a szolgáltatás nyújtásának részletes feltételeiről.

6.
Amennyiben a hosszabb időtartamú, különösen előfizetéses jellegű szolgáltatások díjazása a szolgáltatás időtartama alatt változik, abban az esetben a díjváltozás nyilvános közzétételét követően, de a szolgáltatás következő igénybevétele előtt legalább 30 nappal az ügyfelet közvetlenül is tájékoztatni kell a díjváltozás tényéről, mértékéről és felmondásának lehetőségéről.

7.
Tiltott különösen az emelt díjas szolgáltatás ingyenesként történő hirdetése, illetve egyes termékek vagy szolgáltatások ingyenesként történő hirdetése, amennyiben nyilvánvaló, hogy a hozzáférés emelt díjas szolgáltatás igénybevételén keresztül biztosított.

8.
Tartalomszolgáltató a fentieken túl kötelezettséget vállal arra, hogy – személyesen vagy írásban – tényszerűen képviseli a szolgáltatásait.

9.
Tartalomszolgáltató által üzemeltetett weboldalra vonatkozó speciális előírások

9.a
Ha a Tartalomszolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos weboldalt üzemeltet, úgy azon magyar nyelven, tagolt, strukturált, áttekinthető formában közzé kell tennie a szolgáltatás leírását, nyújtásának feltételeit, valamint a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés előírásait. Ezen tájékoztató lehetőleg Szolgáltatási feltételek vagy Jogi feltételek link alatt legyen elérhető a weboldal bármely pontjáról. Amennyiben a weboldalak ezen dokumentumok nem tartalmazzák, úgy a Tartalomszolgáltatónak külön dokumentumban egyértelmű és világos tájékoztatást kell adnia az általa nyújtott szolgáltatások díjairól, illetve ezen díjak számlázásának módjáról.

9.b
A Tartalomszolgáltatók kötelesek az Etikai Kódex mellékletét képező, az annak való megfelelésről szóló nyilatkozatot elérhetővé tenni az általuk nyújtott szolgáltatások üzemeltetésére létrehozott összes weboldalon.

9.c
A tartalomszolgáltatás igénybevételének esetleges műszaki követelményeiről vagy a nyújtott tartalom technikai paramétereiről a Tartalomszolgáltató köteles világos, pontos és teljes körű tájékoztatást adni, mely alapján az előfizető még a tartalomszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése előtt megbizonyosodhat a nyújtott tartalom kívánt igénybevételének lehetőségéről.