Emelt Díjas Telefonszámok

“Dietetikai tanácsadóként az üzlet egy teljesen új dimenziója számomra, hogy szinte bárhol, bármikor pénzt tudok keresni. És a hívás végén már el is számoltunk.” 
/R. Andrea – dietetikus/

Az emelt díjas telefonszámokon igénybe vehető szolgáltatások
általános szerződési feltételei, szabályai

SwiftGate Bt.

Érvényes: 2024. 01. 22-től visszavonásig.

1.
A SwiftGate Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) – Székhely 1145 Budapest, Tallér u. 27.; Adószám 25742561-2-42; Cégjegyzékszám 01-06-791069;  Ügyfélszolgálat: 
50-107-3091 – által biztosított telefonos jövendőmondási, felnőtt tartalmú, tanácsadási és egyéb szolgáltatás (továbbiakban: Tartalomszolgáltatás) az adott szolgáltatás honlapján vagy más reklámfelületein meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás díját a Tartalomszolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2.
A Tartalomszolgáltatás igénybevételével az igénybe vevő (továbbiakban: Fogyasztó) vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A tartalomszolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A tartalomszolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből. 

3.
A Szolgáltatás. A meghirdetett emeltdíjas telefonszámokon, a Szolgáltató különböző szolgáltatások elérését biztosítja, egyféle módon:
Az interneten vagy más médiában meghirdetett és ott megjelenő jóssal vagy jósokkal, felnőtt tartalmat szolgáltatókkal, tanácsadókkal, jogászokkal, és más tartalomszolgáltatókkal (Tartalomszolgáltató(k)) – a nyilvánosság kizárásával – történő közvetlen beszélgetésre, ill. az adott emelt díjas telefonszám felhívására a hét minden napján 0-24 órában lehetősége van a Fogyasztónak.

4.
A Szolgáltatás díja.
A különböző tartalomszolgáltatásokat Magyarországról a Fogyasztók az alábbi emeltdíjas tarifasávokon érhetik el:
– 0690- 900-61X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 300 Ft/perc
– 0690- 900-64X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 300 Ft/perc
– 0690- 900-65X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 350 Ft/perc
– 0690- 900-75X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 458 Ft/perc
– 0690- 900-91X emeltdíjas tarifasávban,, amelynek hívásdíja 800 Ft/perc
– 0690- 900-73X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 400 Ft/perc
– 0690- 900-74X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 400 Ft/perc
– 0690- 900-75X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 458 Ft/perc
– 0690- 900-76X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 458 Ft/perc
– 0690- 900-78X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 458 Ft/perc
– 0690- 900-65X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 350 Ft/perc
– 0690- 900-99X emeltdíjas tarifasávban, amelynek hívásdíja 1500 Ft/perc

A SwiftGate Bt.-hez tartozó konkrét emelt díjas telefonszámok listáját, a hozzájuk tartozó szolgáltatások leírását ill. a díjakat itt tudja letölteni.

5.
A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Tartalomszolgáltatók által a Fogyasztókkal közölt kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy más információk, valamint egyéb nekik nyújtott szolgáltatások tartalmáért, valódiságáért, illetve ár-érték arányáért. A Fogyasztó a tartalomszolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel. 

6.
Bár a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Tartalomszolgáltatóknak a Szolgáltatás teljesítésére, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat és szolgáltatásokat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát, stb. … illetően.

7.
A tartalomszolgáltatásokat csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

8.
Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik Tartalomszolgáltatót választja és hogy az illető tartalomszolgáltató rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel, tapasztalatokkal és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó potenciállal, ill. az esetleg szükséges hatósági engedéllyel.

9.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott Tartalomszolgáltató képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt, kért tájékoztatást vagy más szolgáltatást nyújtsa.

10.
A Tartalomszolgáltatók nem a Szolgáltató alkalmazottai.

11.
A Fogyasztó és a Tartalomszolgáltatók felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért, kommunikációért, a tartalomszolgáltatás nyújtásért ill. igénybe vételéért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik-e bármely Tartalomszolgáltató által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban ill szolgáltatásban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, tartalomszolgáltatásért, amelyet a Fogyasztó kap.

12.
Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
A Fogyasztó nem kérhet – sem közvetlenül sem írásban – tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

13.
Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
Bármely tartalomszolgáltató által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Tartalomszolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. A Tartalomszolgáltatók nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérjük, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet!

14.
A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

15.
Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a
06-20-851-0000-as telefonszámon. A közönségszolgálati számon semmilyen tartalomszolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

16.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

17.
Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.2